השקעות נדל"ן מניבות

כאשר באים להשקיע סכומי כסף, ישנן שתי גישות שונות להתייחס אל ההשקעה: גישה על פיה ההשקעה תניב תזרים מזומנים שוטף אשר עתיד לכסות על ההשקעה הראשונית במהלך זמן מה. השקעה מסוג שונה הינה השקעה אשר מטרתה יצירת תשואה מהירה  המכסה על עלות ההשקעה ומשאירה את הרווח בידי המשקיע. כאשר מדובר על השקעות נדל"ן בארה"ב בתקופה זו, עיקר ההשקעה היא מהסוג הראשון: השקעות מניבות.

השקעות נדל"ן – איך יוצרים תזרים מזומנים חודשי גבוה?

הדרך ליצור השקעות נדל"ן מניבות כוללת רכישת נכס במחיר זול, לדוגמה נכס העומד בפני עיקול או לאחר עיקול, שיפוצו במידת הצורך והשכרתו. דמי השכירות החודשיים אשר מתקבלים מהנכס הינם תזרים המזומנים החודשי. ככל שעלותו הראשונית של הנכס המיועד להשקעות נדל"ן נמוך, כך פרק הזמן אשר יעבור בטרם ההכנסה החודשית אשר הנכס מזרים עד כי תכסו את ההשקעה הראשונית יתקצר.

יש לזכור כי בעת רכישת נכסי נדל"ן המיועדים להשכרה, במצבים בהם מחירי שוק הנדל"ן גובהים במיוחד או שהינכם נזקקים לסכום מזומן גבוה מיידית, ניתן תמיד למכור את נכס הנדל"ן ולהחזיר באופן מיידי את את ההשקעה ואף לקבל את התשואה המתבטאת בעליית ערכו של הנכס, בין אם כתוצרה מהזמן אשר חלף בין תקופת הרכישה לתקופה המכירה או עקב שיפוצו של הנכס.

השקעות נדל"ן בארה"ב

בארה"ב קיימות כיום הזדמנויות להשקעות נדל"ן מניבות רבות. עקב המשבר הכלכלי אשר פקד את ארצות הברית בשנתיים האחרונות, רבים איבדו את יכולתם לשלם את המשכנתאות ועקב כך נאלצו למכור את בתיהם, בזול, או לאבדם לבנקים למשכנתאות אשר עיקלו את בתיהם. כך או כך, בתים רבים כיום מוצעים למכירה בארה"ב במחירים נמוכים במיוחד, אפילו בעלות של כ-20 אלף דולר. למרות שאיבדו את ביתם, אנשים אלו עדיין מחפשים קורת גג, וכיוון ואין ביכולתם לשלם משכנתא או לקחת משכנתא כיוון ואין הם מסוגלים להמציא ערבויות מספיקות עבור הבנקים ליכולתם להחזיר את המשכנתאות, הפתרון המיידי בו הם נוקטים הוא שכירות בתים.

מצב זה מספק הזדמנות נדירה להשקעות נדל"ן בארה"ב לאור עודף היצע נכסי הנדל"ן למכירה, במחירים נמוכים במיוחד מחד, וביקוש רב של בתים להשכרה מאידך.

בין אם המצב הכלכלי בארה"ב ישתפר בעתיד הקרוב, דבר אשר יגרור עלייה חדה במחירי הנדל"ן בארצות הברית ותשואה יפה על מכירת הנכסים בהם השקעתם, או ימשך ואף יתדרדר, דבר אשר יבטיח ביקוש רב לבתים להשכרה, השקעות נדל"ן בארצות הברית כיום נראות מבטיחות במיוחד.


אודות מחבר המאמר

יועצת השקעות