אתר מאמרים
מעגל הכותבים אתר מאמרים קהילתי
שלום אורח!
מאמרים » מיסוי בינלאומי » מיסים לכולם

מיסים לכולם

מחבר המאמר:
פורסם בקטגוריה: מיסוי בינלאומי
המאמר נקרא 569 פעמים
תאריך פרסום:
גרסת הדפסה | 0 תגובות
פורסם באתר Circle: אתר מאמרים קהילתי • שיטת הפרשנות היא תכליתית-פס"ד חצור שנת 86.
 • תהליך משפטי אזרחי, נטל השכנוע 50% (ישנן סנקציות פליליות אך רק בסעיפים ספציפיים לשם הרתעה).
 • אפשרויות למימון הוצאות המדינה בדרכים השונת ממס:1) הדפסת כסף-נמנעים מכך שכן גורם לאינפלציה. 2)מכירת נכסים ע"י המדינה- לא יעיל- מגמת הפרטה וצמצום התערבות המדינה בכלכלה. 3)הלוואת כסף- בעצם כמו מס על דור העתיד מאפשר לפוליטיקאים להוריד מיסים ולהגדיל הוצאות יש על כך מגבלה בחוק הפחתת נגרעון.
 • הצדקות למיסוי:1)מימון מוצרים ציבוריים- התמודדות עם בעיית הטרמפיסט. 2)צדק חלוקתי- מדרגות מס פרוגרסיביות. 3)הכוונת התנהגות-מס על סיגריות.

נושא 1-דיני מנהל ציבורי/ חוקה במיסים-

 • ערעור על חוקי מס יייעשה בפנייה ישירה לבית משפט מחוזי.
 • ניתן גם לפנות לבג"ץ:1)חריגה מסמכות 2)פגיעה בערכי יסוד / חוקי יסוד.
 • חוק יסוד משק המדינה ס' 1 - מס יוטל אך ורק בחוק (חקיקה ראשית) או על פיו (חקיקת משנה).

·         מס- הגדרה- תשלום חובה למדינה או לרשות שלטונית אחרת ללא תמורה ישירה (יש תמורה עקיפה).·         מחיר-תשלום מרצון עבור תמורה ישירה ושוות ערך.

 • אגרה-מחיר +מס(חיובי(אגרת ביוב/חידוש רשיון)/שלילי(סובסידה))-תשלום עם מרכיב של חובה בעל תמורה ישירה אך אינה שוות ערך (פס"ד סגל- אגרת רדיו במכונית-כמו מס כי גם אלו שאין במכוניתם רדיו משלמים אגרה זו)
 • מלווה חובה-מקרה פרטי של אגרה בו המדינה חוקקה חוק לפיו כל אדם חייב להלוות למדינה בתנאים מסויימים של ריבית.
 • שאלת סמכות- פק' המועצות המקומיות ס'14- סמכות להטיל תשלומי חובה של המועצה המקומית בהסכצת שר האוצר. פק' העיריות ס'501- סמכות לעירייה להטיל תשלומי חובה.
 • מחוקק משנה מטיל מס שלא מתוקף חוק> ניתן לפנות לביה"מ בשל חריגה מסמכות – פס"ד שמלת כלה- אגרה על בדיקת בשר הנכנס לאגוד הערים.
 • הקורס מתמקד במס הכנסה, חלק ממסוי מקרקעין, מע"מ.

נושא 2- מס הכנסה-

 • פקודת מס הכנסה סעיף הגדרות סעיף 1- ע"מ 22.
 • "אדם"- נישום, הפרדה בין יחיד לחברה- שני מישורים נפרדים אשויות משפטיות שונות.
 • "הכנסה"- הגדרה עגלית הכנסתו של אדם מהמקורות הנקבעים בס' 2 ו-3' לפק' ההגדרה מצויה בפסיקה.

הגדרת הכנסה-

 • ס' 2 פק' מס הכנה מקורות הכנסה – ע"מ 25.
 • "לכל שנת מס"- מחושב על בסיס שנתי – 1.1 עד 31.12.
 • ס' 121 – מדרגות מס ליחיד (הכנסות מייגיעה אישית הן של שכיר ובין של עצמאי- נהנות משיעורי מס נמוכים יותר, הכנסה של אנשים מעל גיל 60 גם אם אינה מייגיעה אישית נהינת ממס מופחת).ע"מ 142
 • ס' 126 מדרגות מס לחברה מס חברות לשנת 2005- 34% לשנת 2006- 31%. ע"מ 145
 • בעייתיות הסעיף: 1)נישום שהכנסותיו אינן קבועות משלם יותר מס- לא שוויוני. 2) לא יעיל- מעודד לא לקחת סיכונים עד שתהיה הכנסה קבועה- למדינה כן כדאי שיילקחו סיונים – חב' סטארט אפ.
 • מיסוי הכנסה של תושב ישראל על הכנסות שהופקו בארץ ועל הכנסות שהופקו בחו"ל, ותושב חוץ רק על הכנסות שהופקו בישראל.
 • חישוב מס הכנסהכחלק מ-הנהלת חשבונות או החזרי מס- לוקחים את כל ההכנסות משנת המס מפחיתים מהם הוצאות בייצור הכנסה (הוצאות שאינן קשורות לייצור הכנסה לא ניתן לנכות) על ההכנסה החייבת במס מוטל מס אם יחיד ימוסה לפי ס' 121 אם חברה לפי ס' 126. לאחר חישוב המס מפחיתים זיכויים מהמס עצמו ואח"כ מפחיתים מקדמות מס (מה שעצמאים משלמים במהלך השנה, או ניכוי מס שהמעביד עשה לשכירים)

הכנסות(הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסות)(ניכויים)(קיזוז הפסדים)_____________ההכנסה החייבת מחשבים את המס לפי ס' 121 ליחיד וס' 126 לחברה ולאחר מכן מפחיתים מהמס עצמו:(זיכויים) ואח"כ גם(מקדמות מס) – לעצמאיים (אצל שכירים זה ניכוי במקור)חבות מס

 • חישוב מדרגות מס-מחשבים את חבות המס של הנישום לפי מדרגות המס (על המאה הראשון ישל X% לפי המדרגה הראשונה וכך הלאה.
 • שיעור מס שולי= המס שמוטל על השקל האחרון. זהו השעור שמשפיע על התנהלות הנישומים האם לקבל עבודה נוספת או לא. המס השולי מחושב: האחוז שנלקח במדרגה האחרונה של אותו נישום.
 • מס אפקטיבי= גודל המס מסך כל ההכנסה החייבת (לדוגמא המס יצא 45 לחלק להכנסה החייבת נגיד הייתה 250).
 • המס השולי = למס האפקטיבי- רק במדרגה הראשונה ובהכנסות מאוד גדולות שעור המס האפקטיבי בו יהיה קטן מ-50% משעור המס השולי.
 • לפי מדרגות המס ניתן לומר כי ככל שההכנסה גבוהה יותר היא חייבת בשעור מס גבוה יותר.
 • ניכוי= הפחתת ההכנסה החייבת בגודל הניכוי- ההכנסה החייבת נשארת כשהייתה אך זו פיקציה.ניכוי מפחית את המס ע"פ שיעור המס השולי. ככל ששעור המס השולי גבוהה יותר הניכוי כדאי יותר. ניכוי שווה יותר למי שנמצא בשעור ספא שולי גבוהה יותר.
 • אם הניכוי ניתן כדרך של הטבת מס לעודד התנהגות מסויימת כגון מעבר לעיירות פיתוח- פוגע במדרגות המס. הניכוי הוא רגרסיבי כלומר גורם לכך שהעשיר יחסוך יותר מהעני מאחר וכולם מקבלים את אותו הניכוי אך העשיר נמצא במדרגת מסגבוהה יותר וע"כ שיעור המס השולי שלו גבוהה משל העני. מסקנה- ניכוי אינה דרך טובה להטבת מס.אם מטרת הניכוי הוא לעודד התנהגות הניכוי הוא דרך טובה לזה (השקעות בעיירות פיתוח).
 • זיכויים-מחשבים את ההכנסה החייבת ואת המס על המס נותנים את הזיכוי.זיכוי יפחית את המס ביותר מניכוי.זיכוי אינו תלוי בשיעור המס השולי לכן הוא פחות רגרסיבי אך הוא עדיין אינו נייטרלי- מי שהכנסתו נמוכה וחבות המס שלו נמוכה מגובה הזיכוי לא נהנה מהזיכוי.
 • מענק פטור ממס- בדיוק כמו לתת זיכוי אך מי שחבותו במס נמוכה מגובה הזיכוי יקבל את הסכום בכסף.אם המטרה היא לתת הטבה רק למשלמי המיסים ניתן זיכוי. אם נרצה לתת לכולם משהו שווה ניתן מענק פטור ממס לדוגמא קצבאות ילדים.
 • הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה- כשאפשר לנכות סכום מסויים ממהכנס (למשל ארוחה עיסקית) זה בסה"כ מקטין את ההכנסה החייבת במס לא חוסך בכסף.
 • איך מגיעים למצב שעל הכנסות קטנות לא משלמים מס? על אף שלפי ס' 121 משלמים מס מהשקל הראשון? לתוצאה זו מגיעים דרך הזיכויים ע"מ 65 פרק שלישי לפק' –ניכויים, זיכויים וקיצבאות ילדים בא להגן על אלו שמרוויחים מעט.
 • ס' 33א'- זיכויים, 1 נק' זיכוי =1635 ₪ לשנה כלומר 181 ₪ לחודש. זיכוי זה ניתן לאחר חישוב החבות במס.
 • ס' 34 כל תושב ישראל מקבל 2 נק' זיכוי.
 • סע' 36 – נסיעה למקום העבודה לא מוכר בהוצאה לייצור הכנסה (יורם לא מסכים עם הסע') ולכן רק ¼ נק' זק' זיכוי נסיעה.
 • סע' 36א – זיכוי של ½ נק' זיכוי לאישה הצדקה :1)עידוד נשים ליציאה לעבודה. 2)בתור מפרנס משני המס משפיע על האישה האם תצא לעבוד או לא. 3)גורם לגבר לעבוד יותר .
 • גילום-עוזר להחלטה האם יש צורך בלקיחת עבודה נוספת על מנת להרוויח שכר מסויים אחרי מס.
 • נמסה על התעשרות.
 • לא ממסים על (מכוח הפסיקה והנוהג):1)מתנה 2)ירושה 3)מענק.
 • פטרוים ממס-קבועים בסעיף 9 ע"מ37.
 • הלוואה בדומה לפקדון אינה נחשבת כהתעשרות מאחר ויש להחזירה אם מחזירים את הפיקדון זו אינה התעשרות אם מחזירים את הפיקדון בערכו הנומינאלי או שלא מחזירים כלל זו כן התעשרות ואז יש לדווח למס הכנסה (חב' גז והפיקדון).
 • ס'2(1)-עסק ומשלח יד- הכנסה פירותית, הכנסות מעסק או מפעילות בעלת אופי מסחר מקור שחוזר ומצמיח הכנסות מסוג עיסקי
 • ס2(2)-הכנסה מעבודה- מדבר על שכירים.סעיף ששונה ברפורמה בשנת 95
 • ס'2(10)- ס' שסתום כל מה שלא כלול בס' 9 ולא ניתן עליו פטור ימוסה.
 • הכנסה= התעשרות ממקור.
 • מקור-ניתן למסות רק פירות שניתן לזהות את העץ ממנו צמחו והכנסה שיש לה פוטנציאל לחזור לכן מציאה ברחוב לא תמוסה. מ-2003 פרסים והגרלות החלו להיות ממוסים ס'2(א)-צמצום ההתעשרות ללא מקור).
 • מיסוי זכיות ופרסים- ס'2(א), המס נקבע על 25%. ס'124ב- לא מאפשר לנכות הוצאות מסכום הזכייה (עלות כרטיס למשל).ס'164- נותן הפרס מעביר את המס ישר למדינה כלומר נותן לזוכה את הפרס כשהוא מנוכה כבר ממס רק 75% מהפרס. בס'9(28) פטור מתשלום מס לכל זכיה הנמוכה מ-50000(פטור על זכיות קטנות). סעיף 2(א) לא חל על שוק ההון מאחר ובבורסה הסיכון/סיכוי להפסיד/להרוויח די זהים.(פס"ד מזל טוב- מוכרת דוכן פייס יש למסותה כי לא קנתה את הכרטיס בכובעה כאדם פרטי אלא במסגרת עסקיה)
 • מלגות-החלטת וועדת פסיקה- ע"מ 129 למקראה)- קובעת מתי להתייחס לתקבולי מלגה כהכנה חייבת במס- הבחנה בין 1) מלגות הצטיינות לתואר ראשון ושני ,אין התחייבות מצד הסטודנט- לא חייב במס 2)מלגות קיום-מכסות מעבר להוצאות לימוד, תארים גבוהים יותר עם התחייבות מצד הסטודנט (מתרגל)יימוסה תחת ס'2(10) או אולי אף לפי ס'2(1). 3)מלגות פר"ח- החליטו לפטור ממס כי גם ככה לא מגיעים לסף המס. 4)מלגות לאברכים- אם התלמידים מסייעים לתלמידים אחרים- חייבים. אם לא לא חייבים במס. לסיכום:יש לבדוק כל סוג וסוג של מלגה יש מלגות שהן בעצם שכר מסווה.
 • מתנות- 1)מתנת מכינה לעיצוב ולקרובי משפחה-פטור 2)אופנוע ממעבידבעסק קורס אנגלית- נחשב כשכר- חייב במס.3)פרס הצטיינות-עובד מצטיין- על מנת לתמרץ עובדים ניתן על עבודתם=ימוסה (פס"ד משולם זכיית אדריכל בתחרות תמוסה לפי ס' 2(1).4)פרס נובל- לא ממוסה-ארוע חד פעמי הוכרה על מפעל חיים.
 • מתי נכיר במתנה ולא נמסה? כאשר המתנה היא מעל ומעבר למצופה וניתנה כהוקרה למשל רופא- בגין הוקרה על טיפול מסור מעל ומעבר כאשר לא נרמז כלום מצד הרופא. טיפ במסעדה- זהו נוהג ובפס"ד לייבוביץ' נקבע כי זו הכנסה ממשלח יד ס'2(1). לדעת המרצה טיפ יוכר כמתנה מעל 15% טיפ שכן עד סכום זה זה הנוהג ומעליו הטיפ הוא כביטוי להוקרה.מתנה ממעביד שלא במס' העבודה- סכום הנמוך מ-170 ₪ המעביד יוכל לנכות והעובד לא ימוסה(בר מיצווה וכו')


אודות מחבר המאמר:

מתעסק בתחומי ביטוח רכב והשכרת רכבדירוג המאמר: לא דורג עדיין

תגובות למאמר מיסים לכולם תגובות למאמר מיסים לכולם

עד כה לא נרשמו כל תגובות למאמר מיסים לכולם. רוצה להיות הראשון?

הוספת תגובה חדשה


שם מלא:


כתובת דוא"ל:


תוכן התגובה

הקלידו את הקוד שבתמונה

Visual CAPTCHA


מאמרים נוספים בנושא מיסוי בינלאומי

שירותי עמילות מכס – יתרונות
הקמת עסקים, חברות ובנקאות בארה"ב
מיסים לכולם

הנך נמצא כאן: מיסים לכולם.

פרסם את מאמריך באתר! פרסם את מאמריך באתר!
תהנה מחשיפה מקצועית בחינם ואפשר לאלפי גולשים פוטנציאליים להיחשף לדעותיך.
פרסם מאמר.
דרושים בתחום הכתיבה | תנאי שימוש ומדיניות פרטיות | תוכן המפרסמים באתר מופץ ברשיון ייחוס-איסור יצירות נגזרות של Creative Common License.
כל הזכויות שמורות © Circle.co.il 2009-2012 - מאמרים להפצה חופשית מאת מעגל הכותבים.