אתר מאמרים
מעגל הכותבים אתר מאמרים קהילתי
שלום אורח!
מאמרים » דיני משפחה » מזונות ילדים - שאלות ותשובות

מזונות ילדים - שאלות ותשובות

מחבר המאמר:
פורסם בקטגוריה: דיני משפחה
המאמר נקרא 583 פעמים
תאריך פרסום:
גרסת הדפסה | 0 תגובות
פורסם באתר Circle: אתר מאמרים קהילתי 

כותב ועורך: עו"ד אברהם זאדה הרפז.

 

שאלות נפוצות ותשובות בנושא מזונות ילדים.

מזונות ילדים נקבעים הן על ידי החוק והן על ידי פסיקת בתי המשפט ובתי הדין הרבניים ולכן העניין אינו פשוט ואף סבוך ומשתנה ממקרה למקרה. להלן קובצו מס' שאלות נפוצות

מתי ניתן לבקש שינוי סכום המזונות (הקטנת מזונות / הגדלת מזונות):

לפי הפסיקה נקבע כי בקשה לשינוי מזונות תענה בחיוב כאשר ישנו שינוי נסיבות קיצוני.

מהו שינוי נסיבות קיצוני? שינוי נסיבות מהותי אשר לא היה צפוי בעת הדיון במשמורת הילדים. לדוגמא: אם בעת הדיון בגובה המזונות הובאה בחשבון יכולת השתכרותו הנמוכה של האב ולאחר מכן הוא מתעשר באופן קיצוני – הרי שמדובר בשינוי נסיבות מהותי.

ולהיפך אם בדיון נלקח עושרו הקיצוני – והוא יורד מנכסיו ומאבד את מקור פרנסתו – המדובר בשינוי קיצוני.

אם מתחתן האב בשנית ונולדים לו ילדים נוספים – המדובר על שינוי נסיבות קיצוני.

אם נדרשים הוצאות רפואיות קבועות ניכרות בעקבות מחלה שפקדה את הילד – המדובר בשינוי נסיבות קיצוני.

אלו דברים אינם נחשבים שינוי נסיבות קיצוני:

צרכי הילדים הולכים ומתמעטים בעקבות גילם – הדבר הוא בגדר הצפיות ונלקח בחשבון בעת הדיון.

 

ומה עם עקרון השוויון בן הגבר לאישה?

מה קורה אם אשתי משתכרת במשכורת הגבוה ממשכורתי?

למרות העובדה כי הדין הדתי היהודי מטיל על האב חובת תשלום מזונות אבסולוטית (עד לגיל מסויים), הרי שאם הדבר יוטל על האב בלבד, הדבר יגרום לחוסר שוויון בין אב הילדים לבין אם הילדים ולכן ביהמ”ש העליון הוציא תחת ידיו מספר פסקי דין המתחשבים ביכולת ההשתכרות של האב, באופן שצורכי הילדים ההכרחיים יצומצמו עד למינימום ההכרחי ואילו הגבר והאישה ישאו באופן הלוקח בחשבון אף את משכורת האישה – בצרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים.

לעיתים אף נעשה ניסיון לאזן בין האב לאם באופן שהכנסות המשפחה מכל מקור נלקחות בחשבון, דהיינו, נלקחת אף משכורתה של האישה לעניין ואז מתבצע חישוב מסויים (שלא זה המקום לפרטו מחמת מורכבותו) הנועד לצמצם מעט את חבות האב ולהתחשב בהכנסת האישה, אך בפועל, הדבר לא מקל באופן מהותי את גובה תשלומי המזונות אותם חב האב.

 

מה קורה מקום בו אב הילדים אינו עובד והנו מובטל?

כאמור, אין בוחנים את משכורתו של האב בפועל, שאם כך היו נוהגים, לא היה פשוט מכך כי אבי הילדים היה עוזב מקום עבודתו ובכך היה סותם הגולל לגבי מזונות ילדיו באופן שילדיו היו “נזרקים” על כתפי הציבור ואף מתדרדרים לחרפת רעב.אשר על כן נקבע כי יכולת השתכרותו של האב, לרוב היא זו הקובעת את גובה המזונות.בנוסף לזאת, בנושא יכולתו של האב לזון את ילדיו נלקחים בחשבון אף נכסים אחרים שישנם ברשותו, או מקורות הכנסה אחרים.

כאמור, הדין בישראל לגבי יהודים קובע כי חובת תשלום דמי המזונות על ידי האב אינה תלויה במצבו הכלכלי.אף במקרים חמורים, בהם האב אינו בעל יכולת כלכלית בשל נכות או חולי, הוא מחוייב לדאוג לצורכי ילדיו, אפילו לפני צרכיו עצמו.בניגוד לכך, אמם של הילדים אינה אחראית למזונות הילדים עד לגיל מסויים, ואף לאחר מכן, אינה מחוייבת במזונותיהם אם אין לה היכולת לכך.

 

 

מה קורה מקום בו הילד נולד מחוץ למסגרת הנישואין?

זכותו של הילד למזונות מאביו אינה תלויה בסטטוס המשפחתי של הוריו.העובדה כי הילד נולד כתוצאה ממערכת יחסים זו או אחרת, היא שמקנה לילד את זכותו למזונות מהוריו.במקרה של ספק אם הילד הנו בנו של הנתבע למזונות, ניתן לבקש בדיקת רקמות על מנת להסיר ספק.

 

 

האם הסכם גירושין שם קץ להגשת תביעות להגדלת מזונות או להקטנת מזונות?

בעניין זה ניתן לומר מספר דברים:ראשית: פסק דין למזונות ניתן לשינוי בעת שינוי נסיבות מהותי, כגון פיטורי האשה מעבודתה, ירידה ניכרת בהכנסותיה, מחלה קשה של האישה, הבעל, או הילדים, הולדת ילד נוסף לאבי הילדים ממערכת יחסים נוספת, וכו’. ואשר על כן בשינוי נסיבות מהותי ניתן להגיש תביעה לשינוי גובה המזונות ע”י האישה בשם הילדים או ע”י הבעל.

שנית: אם נחתם הסכם גירושין הלוקח בחשבון את מזונות הילדים, ובעת אישורו ע”י ביהמ”ש לענייני משפחה לא נערך דיון מעמיק לגבי צרכי הילדים, יכולים הילדים לעיתים להגיש תביעה להגדלת המזונות.

שלישית: אם נחתם הסכם גירושין הלוקח בחשבון את מזונות הילדים, והוא אושר ע”י ביה”ד הרבני ובעת אישורו לא נערך דיון מעמיק לגבי צרכי הילדים, יכולים הילדים להגיש תביעה להגדלת המזונות אף בביהמ”ש לענייני משפחה ולעקוף את ביה”ד ויתכן כי לעיתים יקנה ביהמ”ש לענייני משפחה סמכות לדון במזונות הילדים.

רביעית: לעיתים נוהג צד לסחוט את משנהו ע”י כריכת סכום המזונות לעניינים כגון מתן גט וכו’.אף לגבי הסכמים אלו שנערכו מתוך כפיה – אם לא נערך דיון לגבי צרכי הילדים, ניתן לעיתים להגיש תביעה להגדלת מזונות.

 

 

השארתי לאשתי דירה ורכוש רב, על מנת שלא תגיש תביעה להגדלת מזונות, מה אז?

כאמור, לעיתים נוקטות נשים בעצת עורך דינם לחתום על הסכמים בהם הן מסכימות לקבלת דמי מזונות נמוכים בתמורה לויתורים מצד בן הזוג בעניין הרכושי.

 

כאמור אף כאן יש לקחת בחשבון את האמור לעיל בדבר יכולתם של הילדים להגשת תביעה עצמאית.

בנוסף, יש לקחת בחשבון כי אף אם תחשוב ליצור מנגנון שיפוי בהסכם הגירושין בו יסוכם כי אם תוגש תביעה להגדלת מזונות, תפצה אותך האישה על סכום המזונות שיתווסף – הרי שהדבר כמעט ואינו ניתן. והסיבה: הילדים סמוכים על שולחנה של האישה ואם היא תשלם לך את הפרש הסכום הנתבע, אזי היא תיפגע מבחינה כלכלית.בנושא זה אף ניסו חכמים, להחתים את הוריה של האישה על כתב שיפוי – אך ללא הועיל שכן אף במקרים אלו לעיתים לא אישר בית המשפט את השיפוי שכן קבעו כי האשה סמוכה על שולחנו של אביה וכו’.לעיתים נקבע כי האישה תהיה חייבת בשיפוי הבעל ל”כשתעשיר” (תהיה עשירה) ולכן צא ולמד אם ומתי הנך צפוי לקבלת תשלום העודף בחזרה אם בכלל.

בתי המשפט לענייני משפחה ואף בתי הדין הרבניים נוהגים שלא לאשר כלל הסכמי גירושין הכוללים הוראות שיפוי, אלא במקרים חריגים בהם אין סיכוי כי השיפוי יפגע בילדים.

 

 

קיבלתי פסק דין נגד בעלי/גרושי, והוא אינו משלם את המזונות?

אבות רבים נוטים לחשוב כי אם לא ישלמו מזונות ילדיהם, הדבר יסייע בידם ל”נקום” באישה.הדבר מהווה טעות חמורה בידם, שכן בדרך זו הנם גורמים לפגיעה כפולה ומכופלת:

ראשית: מי שנפגע מאי תשלום המזונות הינם הילדים הסמוכים על שולחנו של האב.שנית: מי שיפגע מכל העניין הנו אף אבי הילדים, שכן אין דבר קל יותר הקיים בידי האישה מלפנות להוצאה לפועל (רשות הגביה והאכיפה) על מנת שתסייע בידה לגבות תשלומים אלו ע”י נקיטת הליכי גביה שונים ומשונים.

בעניין זה אם אתה גבר החייב במזונות, צפה כי לא תקבל את ההקלות הניתנות ליתר חייבי הוצאה לפועל (ולא כאן המקום לפרט את ההבדל). אם לא די בכך, צפה כי התשלומים בהוצל”פ הינם צוברים הפרשים כאלו ואחרים והנזק באי תשלום המזונות יהיה כפול ומכופל.

ואם ההליכים בהוצאה לפועל אינם נושאים פרי? הדרך לקבלת המזונות הינה פניה לקבלת המזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי. במצב זה,  גובה המזונות ישולם ע”י המל”ל בהתאם לקריטריונים הקיימים והלוקח בחשבון אף את משכורתך ולרוב כולל סכומים מינימליים הפחותים מפסה”ד למזונות.את יתר הסכומים שנפסקו, יש להמשיך ולנסות לגבות באמצעות ההוצאה לפועל.

 

 

אני גבר, איני משלם מזונות, הליכי הוצל”פ לא יעילים כלפי. מזונות ילדי משולמים ע”י המוסד לביטוח לאומי – האם אנני חייב בתשלום מזונות?

אל תצפה כי ילדיך יפלו על כתפי הציבור. המוסד לביטוח לאומי יחזור אליך לגבי כל הכספים ששולמו במקומך, בהליכי גביה נפרדים מטעמו והתוצאה היא כי בסופו של יום – הסכומים יהיו גבוהים יותר.

 

הנני גבר, הקדמתי והגשתי תביעת גירושין לבית הדין הרבני וקשרתי את עניין מזונות הילדים, האם האשה יכולה להגיש תביעת מזונות ילדים בבית המשפט לענייני משפחה?

האם יש חשיבות למירוץ הסמכויות בנושא מזונות ילדים? הילדים הינם אישיות משפטית בפני עצמם והם יכולים להגיש את תביעת מזונות הילדים ע”י אמם בכל ערכאה, כולל בבית המשפט לענייני משפחה.כאמור, אף אם שני ההורים אישרו את הסכם הגירושין ביניהם הכולל את רכיב המזונות, בבית הדין הרבני תוך שלא נערך דיון לגבי צרכי הילדים – יש והדבר יקנה לילדים את הזכות להגיש תביעת מזונות ילדים/הגדלת מזונות, בבית המשפט לענייני משפחה.לכן, מזונות ילדים יכולים שידונו בבית הדין הרבני אך ורק בהסכמת כל הצדדים.

מה קורה בזמן שהילדים משרתים בצבא:

הפסיקה הרחיבה את חובת האב לשאת בתשלום מזונות ילדיו עד לאחר סיום השירות הצבאי, שכן בגילאים אלו, המשכורת הצבאית אינה מספקת את צרכי הילדים ואשר על כן נקבע כי גובה המזונות יהיה שליש מסך המזונות שנקבעו עבור אותו ילד בטרם שירותו הצבאי.

 

בעלי ברח לחו”ל ואינני מצליחה לקבל מזונות ילדים?

במקרים מיוחדים (אשר לא זה המקום להרחיבם), ניתן להגיש תביעת מזונות ילדים כנגד הורי הבעל אשר נעלם ולא ניתן לאתרו, ובמקרים מסויימים מחילים על הורי הבעל לשאת בתשלום מזונות עד לגובה מסויים.

כמובן שלהליך זה ישנה משמעות כפולה, שכן הדבר אף יוצר בד”כ לחץ על האב להתייצב ולשאת בעצמו במזונות ילדיו.

 

האם יש להתכונן בטרם הגשת תביעת מזונות הילדים?

בטרם הגשת תביעת מזונות ילדים, יש לארגן את כל המסמכים המעידים, מחד:על הוצאותייך עבור הילדים ובכללם: מזון, חוגים, כבלים, אינטרנט, ביגוד, הנעלה, טיפולי שיניים, חומרי ניקוי ואחזקת הבית, עוזרת בית (אם ישנה), חשמל, מים, גז, ארנונה, וועד בית וכל הוצאה אחרת.

מצד שני: יש לארגן את כל המסמכים המעידים על הכנסתו של הבעל מכל מקור כלשהו ואף אם מדובר במתנות כאלה ואחרות שמתקבלות לידיו. מסמכים המעידים על זכויותיו הפנסיוניות, קופות גמל, חסכונותיו, הוצאותיו וכו’.

כמובן כי אם תוגש תביעת מזונות אשר אינה מגובה במסמכים המעידים על  היקף ההוצאות עבור הילדים, הדבר עלול לפגוע בסכום שיקבע, ורשאי ביהמ”ש לענייני משפחה לפסוק מזונות לפי אומדן.

 

אני גבר ופניתי לעורך דין אשר הבטיח לי כי אשלם סך של 3,000 ₪ בלבד עבור 3 ילדים, הייתכן? גובה דמי המזונות עומד על סך של כ- 1,200 ₪ לילד. במקרים בהם יש יותר מילד אחד, לעיתים לא יקבע סכום המזונות כמכפלה של סכום זה במספר הילדים, אלא לעיתים, סכום המזונות עבור כל הילדים ביחד יהיה נמוך במעט ממכפלה זו.בל נשכח כי על סכום זה ישנה תוספת של מדור (קורת גג) ולעיתים אף תוספת של דמי אחזקת מדור.אם יבטיח לך עו”ד סכום של 3,000 ₪ עבור שלושה ילדים, כשהנך בריא ושלם, דרוש הבטחה זו בכתב ומהר יסתבר לך כי אינה בגדר המציאות ושומר נפשו ירחק מהבטחות שווא.

 

האם סירוב הילדים להתראות עם האב – משפיע על  גובה המזונות?

במקרים מסויימים, בהם מוכח כי הילדים הינם ילדים מורדים אשר אינם מעוניינים להתראות עם האב, ניתן להגיש תביעה להקטנת מזונות, ולעיתים ביהמ”ש או ביה”ד יקבל את התביעה ויפחית את המזונות. קיימים מספר פסקי דין לכאן ולכאן, כאשר קיים פס”ד של ביהמ”ש המחוזי הקובע כי במקרה שנדון בפניו אין מקום להפחתת המזונות.

 

-----------------------------------

 

אין באמור לעיל בבחינת יעוץ משפטי ובכל מקרה יש לפנות לעורך דין על מנת לקבל חוות דעת אישית.

 

משרד עורך דין זאדה הרפז הינו משרד עורכי דין בירושלים העוסק בקשת התחום האזרחי ובין היתר ב: פשיטת רגל, גירושין, מקרקעין ועוד...


אודות מחבר המאמר:

 

משרד עורכי דין בירושלים - אברהם זאדה הרפז מנוהל על ידי עו"ד, בוגר במשפטים LL.B, עוסק בייצוג משפטי ובכתיבת מאמרים בכל קשת הסוגיות המשפטיות בדין האזרחי. ניתן לקרוא את המאמרים המשפטיים הנוספים הנכתבים ע"י עורך הדין ע"י לחיצה על הקישור: עורך דין ירושלים

המשרד עוסק בדיני משפחה , גירושין , מקרקעין ו נדלן , הוצאה לפועל, רשלנות ובכל סוגיות הדין האזרחי.

כמשרד עורך דין בירושלים קטן ואינטימי, השירות המשפטי המוענק מאופיין במתן דגש על מתן שירותים משפטיים בסטנדרט מקצועי גבוה, ביחס אישי ואדיב, בטיפול יסודי, בנאמנות ובטיפול מקצועי מהיר ומסור לכל לקוח ולקוח, כאשר הדגש הוא על שיקול דעת מעמיק בטרם הטיפול בכל מקרה על נסיבותיו והתאמת אופן הטיפול לאותו מקרה וללקוח.

ניהול נכון וחכם בעניינו של הלקוח, מגביר את הסיכוי כי הלקוח יקבל את השירות המשפטי על הצד הטוב ביותר ולפיכך משרד קטן ואינטימי הינו בעל יכולת הענקת יחס אישי, תשומת לב מרבית, נאמנות, טיפול מקצועי ומסור וכן התעמקות ברזי החוק והפסיקה אשר הם שיעניקו יתרון נוסף ללקוח.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לשם קבלת ייעוץ משפטי או מידע נוסף. לתיאום פגישה עם עורך הדין ניתן להתקשר ישירות לטלפון נייד 054-3001999 או למשרד בטלפון: 072-2498444. ניתן אף לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: harpaz-law@012.net.ilדירוג המאמר: לא דורג עדיין

תגובות למאמר מזונות ילדים - שאלות ותשובות תגובות למאמר מזונות ילדים - שאלות ותשובות

עד כה לא נרשמו כל תגובות למאמר מזונות ילדים - שאלות ותשובות. רוצה להיות הראשון? לא ניתן להגיב למאמר זה בשלב זה. התגובות סגורות.

מאמרים נוספים בנושא דיני משפחה

איך לדעת לבחור עו"ד לגירושין מקצועי?
גירושין ופירוק התא המשפחתי
דיני גירושין ועורכי דין
חשוב להשתמש בשירותי עורך דין גירושין מקצועי
אתם אחרי גירושין? מה עושים עכשיו?
חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין
להיות אב בגירושין
ייעוץ מקצועי לגירושין
גירושין וילדים עד גיל חמש
מה קורה לילדים במהלך גירושין
מהי אלימות במשפחה?
גירושין בישראל – סטטיטיקה למתעניינים
עורך דין לדיני משפחה
מעלותיו החיוניות של עורך דין מגשר
מוסד המשפחה ומוסד הנישואים והחוקים שביניהם

הנך נמצא כאן: מזונות ילדים - שאלות ותשובות.

פרסם את מאמריך באתר! פרסם את מאמריך באתר!
תהנה מחשיפה מקצועית בחינם ואפשר לאלפי גולשים פוטנציאליים להיחשף לדעותיך.
פרסם מאמר.
דרושים בתחום הכתיבה | תנאי שימוש ומדיניות פרטיות | תוכן המפרסמים באתר מופץ ברשיון ייחוס-איסור יצירות נגזרות של Creative Common License.
כל הזכויות שמורות © Circle.co.il 2009-2012 - מאמרים להפצה חופשית מאת מעגל הכותבים.